Načítava sa

Vstupný bonus - Podmienky
Kvalifikácia
 1. Ponuka je dostupná pre nových zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú od 12:00 UK času 13. augusta 2019.
 2. Uskutočnite kvalifikačný vklad vo výške 5€ alebo viac pre kvalifikovanie sa na 100% danej sumy v stávkovom kredite až do výšky 50€. Váš kvalifikačný vklad je Váš najvyšší vklad (max. 50€) uskutočnený počas 7 dní pred požiadaním o ponuku. Platobné spôsoby Neosurf, NETeller, Skrill, Skrill 1-Tap alebo ‘by Skrill’ a žiadne predplatené kreditné a debetné karty nemôžu byť použité pre Vaše kvalifikačné vklady alebo pre akékoľvek nasledujúce výbery výplat z vkladov zo stávkového kreditu, okrem prípadu, že ste dokončili Overenie totožnosti (KYC) a zadali Kód overenia adresy (PVC), alebo, ak sme úspešne overili dva schválené typy z Vašich dokladov totožnosti. Pre viac informácií o prijímaných dokladoch totožnosti, o tom ako dokončiť KYC, alebo nahrať Vaše doklady totožnosti, stačí prihlásiť sa na Váš účet, prejsť do sekcie Pre členov, Môj účet a vybrať Overenie totožnosti. V sekcii Môj účet môžete tiež vyžiadať zaslanie PVC na Vašu registrovanú adresu alebo odoslať Vaše PVC potom ako ste ho dostali.
 3. O Vašu ponuku môžete požiadať do 30 dní od registrácie Vášho účtu.
 4. Maximálna suma stávkového kreditu, o ktorú môžete požiadať, je 50€. Napríklad, kvalifikačný vklad 75€ sa kvalifikuje na 50€ v stávkovom kredite.
Uvoľnenie stávkového kreditu
 1. Váš stávkový kredit bude na zostatku Vášho účtu, ale nie je k dispozícii na výber. Pre uvoľnenie Vášho stávkového kreditu musíte podať kvalifikačné stávky v hodnote rovnakej alebo vyššej ako Váš kvalifikačný vklad (max. 50€) a musia byť vyhodnotené do 30 dní od požiadania o ponuku.
 2. Váš stávkový kredit bude zvyčajne dostupný k stávkovaniu do jednej hodiny od splnenia podmienok kvalifikujúcich sa vyhodnotených stávok.
 3. Na svojom účte môžete mať aj viac ako jednu ponuku Stávkový kredit. Avšak kvalifikujúce sa vyhodnotené stávky sa budú započítavať iba pre uvoľnenie jednej z ponúk. Aktívnu ponuku si môžete vybrať v sekcii Pre členov.
 4. Stávky podané cez službu Telebet sa nekvalifikujú pre uvoľnenie stávkového kreditu.
 5. Akékoľvek jednoduché stávky s kurzom nižším ako 1,20 (1/5) nebudú započítané k uvoľneniu Vášho stávkového kreditu. Pri Aku a Kombi stávkach musí mať aspoň jeden tip kurz 1,20 (1/5) alebo vyšší pre započítanie do požiadaviek.
 6. V prípade stávkových ponúk, ktoré majú iba dva alebo tri potenciálne výsledky (napríklad Konečný výsledok vo futbale) a kde ste podali stávky na viac ako jeden potenciálny výsledok, či už pred zápasom alebo naživo, do podmienok vyhodnotených stávok sa bude započítavať výsledok s najvyšším úhrnným vkladom (ak ste podali rovnakú najvyššiu stávku s úhrnným vkladom na viac ako jeden tip v rovnakej kombinácii stávkovej ponuky/zápasu, do podmienok vyhodnotených stávok sa bude započítavať iba jedna stávka). Akékoľvek stávky podané na iné tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu sa nebudú započítavať pre uvoľnenie stávkového kreditu. Táto podmienka platí v spojení s inými obmedzeniami. Ako príklad, ak ste podali 10€ stávku na to, že Man Utd vyhrá nad Chelsea a 15€ stávku na to, že Chelsea vyhrá nad Man Utd v ponuke Konečný výsledok pri kurze 1,20 (1/5) alebo vyššom, iba stávka na Chelsea sa započítava do požiadaviek uvoľnenia stávkového kreditu (v prípade, že obe stávky boli za 10€, do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu by sa počítalo 10€). Ak by ste podali ďalšiu 10€ stávku na to, že Man Utd vyhrá nad Chelsea pri kurze 1,20 (1/5) alebo vyššom, táto úhrnná stávka vo výške 20€ sa bude započítavať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu, a nie tá 15€ stávka na Chelsea.
 7. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, neplatné stávky a stávky naživo vyhodnotené ako remíza, sa nebudú počítať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu započítavať iba zostávajúca aktívna stávka.
 8. Ak nemáte vyhodnotené kvalifikačné stávky v hodnote Vášho kvalifikačného vkladu (max. 50€) do 30 dní od požiadania o ponuku, Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený a ponuka bude zatvorená.
Použitie stávkového kreditu
 1. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3,00 (2/1) vráti výplatu 30€ (20€ výhra plus 10€ vklad), ale 10€ vklad stávkového kreditu podaný s kurzom 3,00 (2/1) vráti čistú výplatu 20€, keďže vklad stávkového kreditu 10€ sa nevracia.
 2. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad 10€ stávka podaná pri kurze 2/1 (3.00) fundovaná 5€ stávkovým kreditom a 5€ v hotovosti by dal čistý návrat 25€ (20€ výhra plus 5€ hotovostný vklad), keďže 5€ stávkový kredit by nebol vrátený. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), stávky so stávkovým kreditom nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na Strelca, ktorý ani nenastúpil v zápase), stávky so stávkovým kreditom budú vrátené.
 3. Pre účely funkcie Vyplatiť teraz sa bude hodnota zobrazovať už bez vkladu so stávkovými kreditmi a v prípade použitia funkcie Vyplatiť teraz dostanete aktuálnu sumu k výplate.
 4. Váš stávkový kredit nemôže byť:
  • použitý ako vklad pre Bankéry, Podmienené stávky, Nepriamo podmienené stávky, Teasery alebo stávky podané cez službu Telebet.
 5. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní. Uskutočnenie vkladu alebo podanie stávky sa považuje za aktivitu na účte.
 6. Stávkový kredit môže byť použitý ako kvalifikačná stávka pre nasledujúce ponuky:
  • 0-0 peniaze späť
 7. Stávky podané stávkovým kreditom sa nekvalifikujú do nasledujúcich bonusov:
  • Bonus na Euro futbal
  • Tenisový Aku bonus
  • Bonus na Aku stávky
  • Euro basketbal bonus
  • Multibonus pre austrálske rugby
Všeobecné informácie
 1. Táto ponuka sa končí pre nových zákazníkov o 11:59 UK času 27. februára 2020 a môžu o ňu žiadať iba zákazníci, ktorí si otvoria účet pred týmto dátumom (o ponuku musíte požiadať do 30 dní od registrácie).
 2. Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov s bydliskom na Cypre.
 3. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, bezrizikových stávok, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, bezrizikovú stávku alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Ďalej si bet365 vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 4. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýšené platby, ak boli udelené omylom.
 5. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu alebo ponuky a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 6. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny tejto ponuky s cieľom upraviť typografické chyby, zlepšiť zrozumiteľnosť, zákaznícky zážitok, alebo zrušiť túto ponuku kedykoľvek z právnych alebo regulačných dôvodov.
 7. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, jej propagačné alebo iné agentúry, užívatelia a poskytovatelia licencií, poskytovatelia služieb a akékoľvek pridružené alebo partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.
Prístupom, pokračovaným používaním alebo prehliadaním tejto stránky súhlasíte, že použijeme určité cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb zákazníkom. bet365 používa iba cookies, ktoré vylepšujú chod stránky a nenarušujú Vaše súkromie. Viac informácií o využití, spravovaní a prípadnom zastavení prísunu cookies môžete nájsť na stránke Používanie cookies.
Sme licencovaní a regulovaní cyperským úradom National Betting Authority (Εθνική Αρχή Στοιχημάτων).