Načítava sa

Podmienky
 1. Uskutočnite kvalifikačný vklad vo výške 10€ alebo viac pre kvalifikovanie sa na 100% bonus pre stávkovanie. Váš kvalifikačný vklad je Váš najvyšší vklad uskutočnený (max. 100€) počas 7 dní pred požiadaním o Váš bonus. Vklady uskutočnené použitím NETeller, Skrill alebo Skrill 1-Tap sa nebudú započítavať do Vášho kvalifikačného vkladu.
 2. Maximálny bonus, o ktorý môžete požiadať je 100€. Pre vylúčenie pochybností, ak bude Váš kvalifikačný vklad 100€ alebo vyšší, potom budete mať nárok na bonus vo výške 100€.
 3. Aby ste mohli stávkovať s bonusom, musíte oň požiadať a prestávkovať Váš kvalifikačný vklad (max. 100€) raz na športoch a na stávkach podľa Vášho výberu (ktoré sú predmetom nižšie uvedených bodov 11 a 12).
 4. Pred uskutočnením výberu musíte mať vyhodnotené stávky v hodnote trojnásobku Vášho kvalifikačného vkladu (max.100€) a bonusu (ktoré sú predmetom nižšie uvedeného bodu 11 až 14).
 5. Pokiaľ požiadavky prestávkovania pre tento bonus nebudú splnené do 90 dní od požiadania o Váš bonus, prepadnú Vám všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na bonusovom zostatku.
 6. O túto ponuku nemôžete požiadať po 11:59 UK času 30. júla 2019.
 7. Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov žijúcich na Cypre.
 8. O Váš bonus musíte požiadať do 7 dní od kvalifikačého vkladu.
 9. Ak je výber alebo prevod z účtu uskutočnený:

  a)  predtým ako požiadate o Váš bonus, akékoľvek predošlé vklady nebudú započítané do pôvodných kvalifikačných požiadaviek; alebo

  b)  po požiadaní o Váš bonus, ale pred splnením podmienok prestávkovania, prepadnú Vám všetky peňažné prostriedky, ktoré máte na bonusovom zostatku a ponuka už nebude pre Vás dostupná.

 10. Môžete mať v jednom momente aktívny len jeden bonus. Pre požiadanie o ďalší bonus musia byť splnené podmienky pre získanie aktuálneho bonusu alebo musí byť predčasne ukončený.
 11. Akékoľvek jednoduché stávky s kurzom nižším ako 1,50 (1/2) nebudú započítané do požiadaviek prestávkovania. Pri Aku a Kombi stávkach musí mať aspoň jeden tip kurz 1,50 (1/2) alebo vyšší pre započítanie do požiadaviek prestávkovania.
 12. V prípade stávkových ponúk, ktoré majú iba dva alebo tri potenciálne výsledky (napríklad Konečný výsledok vo futbale) a kde ste podali stávky na viac ako jeden potenciálny výsledok, či už pred zápasom alebo naživo, do požiadaviek prestávkovania sa bude započítavať iba výsledok s najvyšším úhrnným vkladom (ak ste podali rovnaký najvyšší úhrnný vklad na viac tipov v rovnakej kombinácii stávok/zápasov, bude sa do požiadaviek prestávkovania počítať iba jeden). Akékoľvek stávky podané na iné tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu sa nebudú započítavať do požiadaviek prestávkovania. Táto podmienka platí v spojení s inými obmedzeniami. Napríklad, ak ste podali 10€ stávku na to, že Man Utd vyhrá nad Chelsea a 15€ stávku na to, že Chelsea vyhrá nad Man Utd v ponuke Konečný výsledok pri kurze 1,50 (1/2) alebo vyššom, iba stávka na Chelsea sa započítava do požiadaviek prestávkovania (ak by obe stávky boli v hodnote 10€, počítalo by sa do požiadaviek prestávkovania 10€). Ak by ste podali ďalšiu 10€ stávku na to, že Man Utd vyhrá nad Chelsea pri kurze 1,50 (1/2) alebo vyššom, táto úhrnná stávka vo výške 20€ sa bude započítavať do požiadaviek prestávkovania a nie tá 15€ stávka na Chelsea.
 13. Stávky uzavreté pred začiatkom zápasu alebo naživo na ázijský hendikep a na stávku na góly sa nezapočítavajú do požiadaviek prestávkovania vkladu a bonusu, ktoré sú uvedené v bode 4.
 14. Stávky vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz sa nezapočítavajú do podmienok prestávkovania, ktoré sú uvedené v bode 4.
 15. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania vstupného bonusu, zvýšených platieb, stávok zadarmo, bezrizikových stávok alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať bonus, zvýšené platby, stávku zadarmo alebo bezrizikovú stávku ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov vstupného bonusu a/alebo stávky zadarmo. Ďalej si bet365 vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky vstupného bonusu, stávky zadarmo, bezrizikovej stávky alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 16. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 17. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu alebo ponuky a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 18. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 19. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.
Prístupom, pokračovaným používaním alebo prehliadaním tejto stránky súhlasíte, že použijeme určité cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb zákazníkom. bet365 používa iba cookies, ktoré vylepšujú chod stránky a nenarušujú Vaše súkromie. Viac informácií o využití, spravovaní a prípadnom zastavení prísunu cookies môžete nájsť na stránke Používanie cookies.
Sme licencovaní a regulovaní cyperským úradom National Betting Authority (Εθνική Αρχή Στοιχημάτων).