Načítání

Podmínky
 1. Abyste se kvalifikovali pro 100% bonus pro sázení ve stejné hodnotě, musíte provést kvalifikační vklad v hodnotě 10€ nebo více. Váš kvalifikační vklad je Váš největší vklad (omezený na 100€) podaný v době sedmi dnů předtím, než požádáte o bonus. Vklady provedené pomocí služeb NETeller, Skrill nebo Skrill 1-Tap se nebudou počítat jako Váš kvalifikační vklad.
 2. Maximální bonus, který hráč může získat, je 100€. Aby bylo zamezeno pochybnostem, pokud je Váš kvalifikační vklad 100€ nebo více, kvalifikujete se pro bonus v hodnotě 100€.
 3. Pro sázení se svým bonusem musíte požádat o bonus a potom jedenkrát prosázet výši svého kvalifikačního vkladu (omezeného na 100€) na Vámi zvolené sporty a sázky (podléhá níže uvedeným podmínkám č. 11 a 12).
 4. Před provedením výběru musíte mít vyhodnocené sázky v hodnotě trojnásobku svého kvalifikačního vkladu (omezeného na 100€) a bonusu (podléhá níže uvedeným podmínkám č. 11 až 14).
 5. Jestliže nebudou požadavky na prosázení pro tento bonus splněny do 90 dnů od požádání o bonus, veškeré prostředky na Vašem bonusovém zůstatku propadnou.
 6. O tuto nabídku nelze požádat po 9. červenci 2019 po 11:59 UK času.
 7. Tato nabídka je dostupná pouze pro zákazníky žijící na Kypru.
 8. O bonus musíte požádat do 7 dnů od provedení kvalifikačního vkladu.
 9. Pokud provedete výběr nebo převod ven z účtu:

  a)  předtím, než požádáte o bonus, tak se žádné předchozí vklady nebudou započítávat do původních kvalifikačních kritérií; nebo

  b)  poté, co jste požádali o bonus, ale předtím, než dokončíte požadavky na prosázení, všechny prostředky na Vašem bonusovém zůstatku propadnou a nabídka pro Vás přestane být dostupná.

 10. V jeden moment můžete mít aktivní jen jeden bonus. Abyste požádali o další bonus, musíte první dokončit nebo zrušit aktivní bonus.
 11. Všechny podané jednoduché sázky s kursem menším než 1,50 (1/2) se nebudou počítat k žádnému požadavku na prosázení. Aby se počítaly kombinované sázky, musí mít nejméně jeden tip kurs 1,50 (1/2) nebo vyšší.
 12. U kombinací sázek/zápasů, které mají jen dva či tři možné výsledky (například sázka na Konečný výsledek ve fotbalu), v případě, že jste podali sázky na více než jeden možný výsledek, buď před zápasem nebo Live, pouze výsledek s Vaším nejvyšším kumulativním vkladem se bude počítat do požadavku na prosázení (pokud jste umístili stejný nejvyšší kumulativní vklad na více tipů ve stejné kombinaci sázek/zápasů, bude se do požadavku na prosázení počítat pouze jeden). Žádné sázky podané na jiné tipy ve stejné kombinaci typů sázek/zápasů se do těchto požadavků na prosázení nebudou započítávat. Tato podmínka platí společně s jinými omezeními. Např. pokud jste podali sázku typu Konečný výsledek s kursem 1,50 (1/2) nebo vyšším v hodnotě 10€ na to, že Man Utd porazí Chelsea, a sázku v hodnotě 15€ na to, že Chelsea porazí Man Utd, bude se k požadavku na prosázení počítat pouze vklad na Chelsea (pokud by obě sázky byly v hodnotě 10€, počítalo by se k požadavku na prosázení 10€). Pokud byste podali další sázku s kursem 1,50 (1/2) nebo vyšším v hodnotě 10€ na to, že Man Utd porazí Chelsea, počítal by se k požadavku na prosázení tento kumulativní vklad v hodnotě 20€ a ne vklad na Chelsea v hodnotě 15€.
 13. Předzápasové i Live sázky podané na Asijský handicap a Sázku na góly se nezapočítávají do požadavku na prosázení uvedeného v podmínce č. 4.
 14. Sázky, které jsou zavřeny, se nezapočítávají do požadavku na prosázení uvedeného v podmínce č. 4.
 15. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě vkladového bonusu, zvýšených plateb, sázek zdarma, bezrizikových sázek nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tento bonus, zvýšenou platbu, sázku zdarma či bezrizikovou sázku z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z daného vkladového bonusu nebo sázky zdarma. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše vkladového bonusu, sázky zdarma, bezrizikové sázky nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 16. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma či zvýšenou platbu.
 17. Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 18. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 19. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.
Přístupem, pokračovaným užíváním nebo prohlížením této stránky souhlasíte, že využíváme určitých cookies pro zdokonalení služeb pro zákazníky. bet365 používá pouze cookies, které vylepšují chod stránky a nenarušují Vaše soukromí. Více informací o využití, spravování a případném zakázání cookies můžete najít na stránce Používání cookies.
Jsme licencováni a regulováni kyperským Národním úřadem pro sázení (Εθνική Αρχή Στοιχημάτων).